Category: Uncategorized

International Future Energy Electronics Conference

Tai-Hung Wang, Yu-Chen Liu, Shih-Jen Cheng, Yu-Kang Lo and Huang-Jen Chiu, “A DSP-based grid-tied solar cascode-micro-inverter,” in Proc. International Future Energy Electronics Conference, Tainan, Taiwan, Nov. 2013, pp. 505-509. (DOI: 10.1109/IFEEC.2013.6687558)